O Projekcie

Projekt ma na celu dotarcie z ofertą edukacyjno-kulturalną związaną polskim filmem dokumentalnym i fotografią dokumentalną z lat wojennych
i powojennych do mieszkańców miejscowości Lubiąż. Miejscowość, w której odbywać będzie się projekt liczy około 2500 mieszkańców, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do kultury filmowej.

Kluczowym zadaniem projektu jest jak największe zainteresowanie uczestników i ich integracja podczas realizacji projektu.
Przeprowadzone zostaną bezpłatne warsztaty filmu dokumentalnego, spotkanie z reżyserem i operatorem filmów dokumentalnych – Piotrem Żukowskim, warsztaty fotograficzne o charakterze reportażowo-dokumentalnym, projekcje filmów Jerzego Bossaka oraz analiza jego twórczości. Na spotkaniach uczestnicy wymieniać się będą starymi fotografiami i wspomnieniami, oraz wspólnie przygotują własną wystawę.
Końcowym efektem prac będzie wystawa fotografii dokumentalnej z czasów wojennych i powojennych, zebranych przez uczestników. Wystawa będzie miała charakter objazdowy, będzie można ją zobaczyć w 10 świetlicach wiejskich na terenie całej gminy.
Podczas całego okresu trwania projektu powstawać będzie INTERNETOWA KRONIKA LUBIĄŻA, do której trafią wszystkie materiały zebrane podczas realizacji projektu.

Projekt kierowany jest do wszystkich społeczności, bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Do współpracy zaproszeni zostaną członkowie Polskiego Związku Rencistów Emerytów i Inwalidów (PZREII), który działa w budynku Domu Kultury w Lubiążu. Celem projektu jest zebranie nowych relacji ustnych i dokumentacji dotyczących II wojny światowej i okresu powojennego terenu Lubiąża. Spotkania uczestników będą prowadziły do wymiany fotografii, wspomnień i opowieści z okresu powojennego na terenie miejscowości oraz jej okolic. Każdy uczestnik staje się bohaterem projektu, a tematem są jego losy i doświadczenie. Do projektu przyłączyć będą mogli się mieszkańcy Lubiąża, którzy wyrażą chęć podzielenia się swoimi wspomnieniami i pamiątkami z dawnych lat. Partnerem projektu będzie Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu a także Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Lubiążu. Młodzież na spotkaniach będzie ściśle współpracować z seniorami, pomagać przy przygotowaniach wystawy, archiwizować i digitalizować zebrane materiały oraz wspólnie z uczestnikami decydować, które z nich wpisują się w ramy fotografii dokumentalnej.
Projekt będzie wypracowywał w uczestnikach chęć poszukiwania prawdy o miejscu w którym żyją, co umocni ich tożsamość i patriotyzm lokalny. Wolontariusze zaangażowani w projekt zwiększą swoje kompetencje w dziedzinie fotografii, filmu oraz montażu.
Zainicjowany zostanie międzypokoleniowy dialog, który trwać będzie również po zakończeniu projektu. Podczas projektu gościć będziemy Piotra Żukowskiego- operatora i reżysera filmów dokumentalnych, absolwenta PWSF w Łodzi, wykładowcę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, organizatora „Drone Film Festiwal Legnica”. Reżyser poprowadzi panel dyskusyjny na temat tradycyjnych i nowych narzędzi wykorzystywanych w filmie dokumentalnym. Uczestnicy będą mieli okazję wykonać ćwiczenia warsztatowe. Kolejnym gościem będzie Paweł Jakubek- wrocławski fotograf, fotosista, projektant graficzny, wykładowca Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Wykonywał fotosy w w wielu filmach dokumentalnych oraz paradokumentach. Zajęcia które poprowadzi będą miały charakter warsztatowy, a uczestnicy będą mogli wykonać własne fotografie. Panele odbywać będą się w godzinach szkolnych, dzięki czemu wytypowani wolontariusze oraz seniorzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach. W projekcie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy Lubiąża, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą tradycji i historii miejsca w którym żyją.

Trwałym rezultatem będzie INTERNETOWA KRONIKA LUBIĄŻA, która będzie uzupełniana równolegle do czasu trwania projektu, a także po jego zakończeniu. Trafiać będą do niej materiały historyczne zebrane od uczestników projektu i mieszkańców Lubiąża.

UDOKUMENTOWANI

WYDARZENIA

Wystawy objazdowe

W czwartek zakończyliśmy prezentację wystawy, będącej podsumowaniem efektów działań projektowych. Wystawę mogliśmy zobaczyć w szkołach i świetlicach na teranie naszej gminy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wystawa podsumowująca projekt 28.11.2019

W czwartek 28.11.2019 r. o godzinie 12:00 odbyła się wystawa podsumowująca projekt „Spadkobiercy kultury – Udokumentowani”. Podczas wystawy mieliśmy okazję zobaczyć unikalne fotografie z lat wojennych i powojennych zebranych przez uczestników projektu. Ww. wystawa została Więcej…